Antioksidansi u biljkama

Antioksidansi u biljkama

Brendiranje proizvoda

Maja Miljevic


Da bismo razumjeli šta su antioksidansi i kakav uticaj oni imaju na naš organizam moramo se vratiti nekoliko koraka unazad i definisati prvo šta je stres. Šta tačno znači kad kažemo da smo pod stresom? I zašto za većinu bolesti današnjice kažemo da su nastale od konstantnog stresa kojem smo izloženi?


Pa da počnemo...

U uslovima kada bombardujemo organizam duvanskim dimom, pesticidima u voću i povrću, alkoholom, UV zracima, zagađenim vazduhom i (ponekad) neizbježnom nervozom dolazi do stvaranja molekula kojima nedostaju elektroni. Nazovimo ih “molekuli napadači”. Ovi molekuli napadači (slobodni radikali) obzirom da nisu potpuni “napadaju” druge molekule “kradući” im elektrone i na taj način mijenjaju njihovu strukturu i hemijske osobine. Biološki važni molekuli, poput proteina, nukleinskih kiselina i masti pod uticajem slobodnih radikala pretrpe oštećenje, gube svoju funkciju i nepovoljno utiču na biohemijske procese u organizmu.

 

Ljudski organizam ima veoma moćnu sposobnost da većinu stvorenih slobodnih radikala “ molekula napadača” svojim antioksidansima izbalansira. Međutim, onog momenta kada svojim štetnim navikama i ponašanjem dovedemo do takvog stanja da naše tijelo ne može prirodno da izbalansira sve “molekule napadače” i da ih neutrališe- to stanje nazivamo STRESOM.

U ovim uslovima “molekuli napadači” izazivaju u našem organizmu haos i malo pomalo dovode do trajnih oštećenja. Zamislite sada u kakvom je stanju Vaš organizam kada ga svakodnevno dovodite u stanje stresa. Nije u balansu zasigurno.

Kada smo razumjeli šta je stres i kako nastaje, onda nam je lako da razumijemo šta su ANTIOKSIDANSI i koliki je njihov značaj. Antioksidansi su jedinjenja koja neutrališu “molekule napadače”, a pri tom NE postaju “žrtve”. Oni “molekulima napadačima” daju svoj elektron, a pri tome ne gube svoju stabilnost. Savršeno!

Neke antioksidanse sintetiše naš organizam, a neki se mogu unijeti samo putem ishrane. Neki biljni antioksidansi su osjetljivi, pa “gube” svoju antioksidansu moć u uslovima povećane temperature i izloženosti vazduhu. Neki su toliko postojani da povećana temperatura čak povećava njihove antioksidativne moći.

Zato ćemo u narednim člancima detaljno obraditi svakog od njih. Obradićemo i u kojim sezonskim namirnicama se nalaze određeni antioksidansi, te na koji ih način konzumirati da bismo maksimalno iskoristili njihove benefite.