Priče

Dan otvorenih vrata u Zdravoj logici

Na danu otvorenih vrata (9.8.2018.) predstavljene su aktivnosti Zdrave logike, promovisani trenutni saradnici, ali takođe predstavljan je i projekat Market Makers.

Antioksidansi u biljkama

Da bismo razumjeli šta su antioksidansi i kakav uticaj oni imaju na naš organizam moramo se vratiti nekoliko koraka unazad i definisati prvo šta je stres. Šta tačno znači kad kažemo da smo pod stresom? I zašto za većinu bolesti današnjice kažemo da su nastale od konstantnog stresa kojem smo izloženi?