Zdrav  pojedninac – zdrava zajednica!

Cart 0 items - $0.00 0

Tim

Na ideju o pokretnju brenda Zdrava Logika sam došla u period svog boravka u Britaniji, gdje sam spoznala kojim prirodnim bogatstvom i resursima raspolaže naša zemlja u odnosu na neke…

Biljana Matijević
Marketing

Biljana Matijević, 2011. godine diplomirala na Fakultetu političkih nauka u Banjaluci. Više od desetgodina iskustva u nevladinom sektoru i novinarstvu. Na poslovima odnosa s javnošču, event menadžmenta i marketinga, radila…

Marizela Sabanović
Nutricionista

Doc.dr. Marizela Šabanović, dipl.ing. rođena je u Tuzli. Diplomirala je 2004. godine na Univerzitetu u Tuzli, Tehnološki fakultet, smjer prehrambeni, kao Zlatni student. Tijekom studija bila je stipendistica njemačke fondacije…